Storverk om kroppen og sjukdommane for sjukepleieutdanninga

Steinar Hunskår Om forfatteren

Kommentarer

(1)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Hilde Lærum
Om forfatteren

Trebindsverket FRISK og SYK 1+2 er anmeldt i Tidsskriftet nr 23/24, 2014 (1). Forlaget ønsker å gjøre oppmerksom på at nettressursen til FRISK og SYK har to forfattere. Lege og høgskolelektor Mona Elisabeth Meyer er forfatter av de cirka 2000 spørsmålene i «fakta-testene» i nettressursen. Den øvrige teksten, spørsmål med pasientkasuistikker og videoer er det professor Vegard Bruun Wyller som er forfatter av.

Litteratur

1) Hunskår S. Storverk om kroppen og sjukdommane for sjukepleieutdanninga. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:2305