Båtformet, elliptisk eller fusiform hudeksisjon?

Petter Gjersvik, Ingrid Roscher, Kim Alexander Tønseth Om forfatterne

Kommentarer

(2)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Gudjon L Gunnarsson
Om forfatteren

Jeg vil gratulere forfatterne med et makeløst innslag om formen på snittet i huden ved fjerning av en hudlesjon (1). Det er vanskelig å forestille seg at det kan oppstå forvirring når det vakre ordet «båtform» blir anvendt, et ord som henviser til de gamle, norske trebåtene som stammer fra vikingenes båtsnekkerkunst. Det er egentlig like norsk som brunost og bunad. Men om man ønsker å fremheve ordet fusiform, finnes der et godt og gammelt norsk ord; spoleform. Det låter bedre i ørene og anvendes allerede i medisinsk litteratur.

Om snittføring utenom ord: Hudlesjoner skal helst fjernes med sikkerhetsmargin som omfatter hele lesjonen og tar form av den. Dermed blir snittføringen rund eller ellipseformet, med spissing til sidene om man vil. Er lesjonen stor, anbefales rund snittføring for å bevare huden til sidene, som om mulig anvendes til dekking av defekten med plastikkirurgisk teknikk. Om hudbiten er rund, diamantformet (rhomboid), fusiform eller spoleformet i utgangspunktet, så skrumper den vel i de fleste tilfeller og kommer til å ligne på en liten ellipse eller runding likevel når den ligger livløs i bunnen av formalinglasset, og ikke en robåt.

Båter har mange forskjellige former, og om noen vil skjære ut en robåt i huden, så krever det fantasi og kreativitet som kanskje kan bli et godt tillegg til utviklingen av norsk kirurgi i fremtiden?

Litteratur

1. Gjersvik P, Roscher I, Tønseth KA. Båtformet, elliptisk eller fusiform hudeksisjon? Tidsskr Nor Laegeforen. 2014 Nov 25;134(22):2178.

Petter Gjersvik
Om forfatteren

Forfatterne svarer:

Vi takker Gudjon Gunnarson for et morsomt innlegg, som bekrefter våre to poeng: at maritime begreper er lite egnet til å beskrive kirurgisk snittføring, og at skalpellen må brukes på riktig måte.