Fysisk aktivitet – svært viktig for folkehelsen

Hege Gjessing Om forfatteren

Kommentarer

(1)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Dimitar Zamfirov
Om forfatteren

«Legeforeningen ser på fysisk aktivitet som betydningsfullt i helsepolitikken og i det forebyggende helsearbeidet.», skriver Gjessing (1). Tradisjonell kinesisk medisin har lang tradisjon for å diagnostisere og behandle forskjellige sykdommer basert på såkalt vital energi – CHI. Taijiquan, Qigong og Yoga er metoder som harmoniserer kropp og sinn ved hjelp av CHI. Derfor mener jeg det medisinske fagmiljøet bør vite mer om disse metodene, og metodene bør undervises på universitetet. Fysisk aktivitet må være bevisst og bør involvere både kropp og sinn. Det er mye dyrere å behandle en sykdom en å forebygge den. Opplæringen kunne også startet mye tidligere, f eks i barndommen. Det er viktig.

Litteratur

1) Gjessing H. Fysisk aktivitet – svært viktig for folkehelsen. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:2111