Espen Bjerke Om forfatteren

Kommentarer

(1)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Harald Chr. Langaas
Om forfatteren

Espen Bjerke forteller i Tidsskriftet nr 19 2014 om sine opplevelser som turist på Kreta, der han ankom uten sin Marevan (warfarin). Preparatet var ikke tilgjengelig på lokale apotek, men Bjerke fikk hjelp av hjemlige kolleger til å beregne riktig dose av den alternative vitamin K-antagonisten acenokumarol (1).

En alternativ løsning på slike eller andre legemiddelrelaterte problemer er å bruke RELIS (regionale legemiddelinformasjonssentre) som svarer på alle typer legemiddelrelaterte spørsmål fra helsepersonell via telefon, epost og nettskjema. RELIS-svar publiseres i en gratis, søkbar database tilgjengelig på hjemmesiden www.relis.no. Per i dag er det 23 000 svar tilgjengelig i databasen. Identifikasjon av utenlandske preparater og råd om bytte mellom norske og utenlandske legemidler er noe av det vi får spørsmål om. I dette konkrete tilfellet finner man ved søk på hjemmesiden seks utredninger som omhandler ekvipotente doser og bytte mellom acenokumarol og warfarin.

Vi tar oss friheten å bruke Bjerkes opplevelser som en anledning til å minne om at RELIS er en lett tilgjengelig ressurs når det gjelder legemiddelspørsmål. Ring oss, send en epost eller still spørsmål via hjemmesiden. Eller finn svaret umiddelbart ved selv å søke på hjemmesiden, eventuelt ved å benytte vår gratis App til smarttelefon dersom PC-en også ligger i bagasjen.

Litteratur

1. Bjerke E. Glem ikke Marevanen! Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 1860