Nobelprisen til ekteparet Moser

Ekteparet Moser er begge psykologer og professorer ved NTNU, og deler prisen med professor John O’Keefe ved University College London, som de har samarbeidet med i mange år.

Vår indre GPS
Hvordan vet vi hvor vi er? Hvordan kan vi finne veien fra ett sted til et annet? Og hvordan kan vi lagre denne informasjonen slik at vi finner veien neste gang vi skal samme sted? Vinnerne av årets Nobelpris har funnet vår indre GPS, et system i hjernen som gjør det mulig for oss å orientere oss i omgivelsene, skriver nobelprize.org.
- Fra sine utenlandsopphold har «the Mosers», som de ofte kalles, importert både viktige ideer og eksperimentalteknikker som de har omsatt til usedvanlig produktiv forskning i Trondheim, skrev Per Oskar Andersen på lederplass i Tidsskriftet i forbindelse med at ekteparet hadde mottatt Jahreprisen i 2011.

Første steg i 1971
John O´Keefe gjorde den første oppdagelsen i 1971. Han fant at en type nerveceller i hippocampus alltid var aktivert når en rotte var på et bestemt sted i et rom. Andre nerveceller var aktivert når rotten var andre steder i rommet. O’Keefe konkluderte med at disse «stedscellene» formet et kart over rommet.

I 2005 fant de norske hjerneforskerne May-Britt og Edvard I. Moser en annen nøkkelkomponent i hjernens posisjoneringssystem. De oppdaget en annen type nerveceller, gridceller, som også er viktige for vår orienteringssans.

– Gridcellene i entorhinal cortex er universelle av natur. De aktiveres på samme måte uansett hvor individet befinner seg. Aktiveringen bestemmes av hvordan dyret har beveget seg i forhold til sitt utgangspunkt. På grunnlag av egenbevegelse beregner hjernen hvor langt dyret har gått og i hvilken retning, fortalte professor Edvard I. Moser til Tidsskriftet.

I ekstase - og helt uvitende
Oppdagelsene til John O´Keefe, May-Britt Moser og Edvard Moser har løst et problem som har opptatt filosofer og forskere i århundrer; hvordan lager hjernen et kart av omgivelsene våre og hvordan kan vi navigere oss gjennom et komplekst landskap, skriver nobelprize.org.

– Dette er helt fantastisk. Folk er helt ekstatiske, sier Hege Tunstad, pressesjef ved Kavli Institute for Systems Neuroscience ved NTNU til NRK.

– Edvard Moser sitter på et fly på vei til München. Jeg er ikke sikker på at han vet selv at han har vunnet. May-Britt Moser er her på Medisinsk-teknisk forskningssenter på NTNU, og telefonen hennes er rødglødende. Det er ikke sjanse til å få snakket med henne før klokken 13, sier hun til NRK.

Ekteparet Moser har mottatt mange priser for sin forskning. I 2008 fikk de den prestisjetunge Stora Fernströmpriset ved Lunds Universitet i Sverige, og i 2011 fikk de både Jahreprisen og Louis-Jeantet-prisen i medisin.

Les mer om ekteparet Mosers forskning her:

Kartlegging av hjernens navigasjonssystemer

Stedsansen består av flere uavhengige komponenter

Hvor la jeg brillene mine nå, da?

Hvordan husker vi?

Nye funn om hukommelse og læring

Jahreprisen for 2011 til ekteparet Moser

Hjernens navigasjonssenter kartlegges

Prestisjepris til Moser-ekteparet ved NTNU

Stora Fernströmpriset til norske hjerneforskere

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media