Giardia-infeksjon kan gi irritabel tarm og kronisk utmattelse

Kurt Hanevik Om forfatteren

Kommentarer

(1)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Heiko Santelmann
Om forfatteren

Hanevik rapporterer i en notis i Tidsskriftet fra sin studie med funn av høy forekomst av irritabel tarm-syndrom og kronisk utmattelse blant dem som fikk giardiasis under utbruddet i Bergen høsten 2014 (1). Som lege og forsker med spesiell interesse for disse tilstandene, lurer jeg på om Hanevik og Wensaas har tenkt på den muligheten at også behandlingen (2), ikke bare giardia lamblia, kan være årsaken til deres funn? Derfor etterlyser jeg informasjon om kontrollgruppen bestod av personer med giardia-infeksjon uten antibiotikabehandling, eller av personer som fikk samme antibiotikaregime, men ikke for giardiasis.

Litteratur

1. Hanevik K. Giardia-infeksjon kan gi irritabel tarm og kronisk utmattelse. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:1835

2. Santelmann H. Bivirkning av behandling. Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132:619 – 20