Vil du gjerne bli 85?

Men hvis man vil leve så lenge som mulig, hvor hardt må man trene, og hvor ofte? Lett aktivitet i 30 minutter seks dager i uken gir 40 % lavere dødelighet, viser en studie Ingar Holme og Sigmund A. Anderssen har gjort. Studien inkluderer drøyt 5 700 friske menn som deltok i Oslo-undersøkelsen i 1972 og 2000. Mennene som deltok var 40-49 år i 1972 og 68-77 år i 2000.

Hagearbeid og søndagstur
Lett aktivitet (gange, sykling, søndagstur) minst fire timer i uken var assosiert med 35 % reduksjon i dødelighet sammenliknet med de inaktive. Ved moderat aktivitet (trening, idrett, tungt hagearbeid) og høy aktivitet (hard trening, konkurranseidrett) er dødeligheten trolig redusert med 50 %.

- Studien vår viser at dersom man ikke er helt stillesittende, har man 20-30 % økt sjanse for å bli 85 år. Hvis man er lett fysisk aktiv er sjansen om lag 60 % og hvis man har et høyt aktivitetsnivå har man 70 % økt sjanse for å bli 85 år, sier Holme og Anderssen.

Aldri for sent
Studien viser også at det aldri er for sent å begynne å bevege seg. De som var inaktive på 70-tallet, men drev med lett eller moderat aktivitet 30 år senere, hadde 44 % lavere dødelighet enn de som fortsatte en stillesittende tilværelse. Røykeslutt har også effekt; de som sluttet å røyke hadde 31 % lavere dødelighet enn de som røykte ved begge undersøkelsene.

Mer trening – mindre medisiner
Professor Rune Wiseth mener studier som denne er viktige. Det finnes for få av dem.

- I en nyere metaanalyse ble effekten av fysisk aktivitet og farmakologisk intervensjon på dødelighet sammenliknet hos pasienter med koronarsykdom, hjertesvikt, prediabetes og gjennomgått slag. Konklusjonen var at fysisk aktivitet og farmakologisk intervensjon hadde omtrent samme mortalitetsreduserende effekt. Hvis nytten av trening var studert med samme iver som nytten av medikamenter, hadde vårt kunnskapsgrunnlag kanskje vært annerledes, skriver han på lederplass.

- Det er en reell fare for at det vi definerer som kunnskapsbasert behandling, består i mer medikamenter og mindre fysisk aktivitet enn det som kunne gitt de aller beste resultater, mener han.

Gå til artikkel: Fysisk aktivitet, røyking og dødelighet hos menn som deltok i Oslo-undersøkelsene i 1972 og 2000

Les også leder: Fysisk aktivitet – aldri for sent!

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media