Legemiddelreklamen forteller halvsannheter

Leger mottar betydelige mengder legemiddelreklame. Reklamen påvirker hva de forskriver til pasientene. En ny studie viser at bare rundt halvparten av påstandene i denne reklamen er korrekt og relevant. Dokumentasjonen er ofte basert på artikler som legemiddelfirmaene selv står bak, og firmaene lar være å publisere studier med «negative» resultater.

- Legene bør være skeptiske
Kristin Haugen Gladsø, Hedda Rosland Garberg, Olav Spigset og Lars Slørdal har gått gjennom all legemiddelreklame som ble mottatt av ni leger ved to allmennlegekontorer i en periode på tre måneder. Legene mottok 270 forsendelser med reklame for 46 ulike preparater. Av 156 påstander ble 56 % vurdert å være riktige. Resultatet samsvarer med en tilsvarende studie fra 2004.

- Den refererte litteraturen var av varierende og noen ganger svært tvilsom kvalitet, og ofte finansiert av legemiddelprodusentene. Funnene tilsier at legene bør være skeptisk til denne typen markedsføring, sier Lars Slørdal. Han er spesialist i klinisk farmakologi, professor og overlege.

Industrisponset forskning
De får støtte fra lege Anja Maria Brænd og professor Jørund Straand, som på lederplass understreker betydningen av at både legemiddelreklame og den industrisponsede forskningen gjennomgås kritisk fra tid til annen.

- De aller fleste legemiddelstudier er industrifinansiert. Der det finnes uavhengige studier er det påfallende at den industrisponsede forskningen ofte viser langt gunstigere effekt av forsøksmedisinene enn den uavhengige forskningen, skriver de.  

De viser til influensamedisinene tamiflu og relenza, som ble hamstret av både helsemyndigheter og privatpersoner under svineinfluensaepidemien i 2009. Etter tre års hardt press ga imidlertid produsentene etter og offentliggjorde resultatene av sentrale kliniske studier som lenge hadde forblitt upublisert. Nye analyser fra uavhengige forskere viser at hovedeffekten av medisinene ikke utgjorde mer enn en halv dag kortere sengeleie. Det var ingen påvisbar effekt verken på sykehusinnleggelser eller død.

Rett i søpla
- Inntil alle resultater fra alle studier er offentlig tilgjengelige kan vi ikke stole blindt på kunnskap fra oppsummert industrisponset forskning. Og reklamen? Den egner seg fortsatt best i esken for resirkulerbart papir, skriver Brænd og Straand.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media