Sant om legemidler?

Anja Maria Brænd, Jørund Straand Om forfatterne

Kommentarer

(2)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Espen Burum-Auensen
Om forfatteren

På lederplass i Tidsskriftet nr 16/2014 kommer Brænd & Strand med en påstand jeg synes er oppsiktsvekkende (1). De skriver at det finnes informasjon om de fleste legemidler som brukes av pasienter i dag, som holdes tilbake, angivelig av aktører som utvikler legemidler: «...det finnes ukjente mengder ikke-tilgjengelig dokumentasjon om de fleste medisiner pasienter bruker i dag». Jeg vil være takknemlig om artikkelforfatterne kan oppgi referansen for denne påstanden.

Litteratur

1. Brænd A M, Strand J. Sant om legemidler. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:1542

Anja Maria Brænd
Om forfatteren

Brænd & Straand svarer:

Det er godt dokumentert at ikke alle resultater fra kliniske studier blir publisert (1-3). En nyere oversiktsartikkel ved Chan og medarbeidere gir flere eksempler på selektiv rapportering av medikamentstudier og betydningen av dette (4). De gir også en omfattende oversikt over publikasjonsrater beskrevet i andre artikler, som dekker ulike fagområder til ulike tider, både legemiddelstudier og andre. Lehman og Loder oppsummerer i en lederartikkel i BMJ flere artikler som omhandler manglende data fra kliniske studier, og nevner hvordan det å lete etter upubliserte data fra kliniske studier gjennomført før obligatorisk registrering av studier vil være nærmest umulig (5). Medisiner som er i bruk i dag har ofte blitt introdusert på markedet for flere år, kanskje tiår, siden. Så lenge det fortsatt ikke er slik at alle data fra kliniske studier er offentlig tilgjengelige, vil det være ukjent hvor mye dokumentasjon som finnes, men som ikke synes.

Litteratur

1. Jones CW, Handler L, Crowell KE et al. Non-publication of large randomized clinical trials: cross sectional analysis. BMJ 2013, 347:f6104.

2. Rising K, Bacchetti P, Bero L. Reporting Bias in Drug Trials Submitted to the Food and Drug Administration: Review of Publication and Presentation. PLoS Med 2008, 5:e217.

3. Gibson L, Brazzelli M, Thomas B et al. A systematic review of clinical trials of pharmacological interventions for acute ischaemic stroke (1955-2008) that were completed, but not published in full. Trials 2010, 11:43.

4. Chan AW, Song F, Vickers A et al. Increasing value and reducing waste: addressing inaccessible research. Lancet 2014, 383:257-266.

5. Lehman R, Loder E. Missing clinical trial data. BMJ 2012, 344:d8158.