Knuser medisinske myter

- Medisinske myter er vanskelige å få øye på og vanskelige å bli kvitt. Men noen får det til, skriver medisinsk redaktør Are Brean på lederplass.

I Tidsskriftet nr. 17/2014 er det to eksempler på noen som har fått det til. Herved slås det hull på to medisinske myter.

Å sy eller ikke å sy?

Man har lenge ment at primær lukking av traumatiske hudsår senere enn åtte timer etter skade øker risikoen for sårinfeksjon. Men Knut Steen, overlege ved Bergen legevakt, har gått kritisk gjennom litteraturen og konkluderer med at mange sårskader sannsynligvis kan lukkes senere uten at faren for infeksjon blir større. 

Å drikke eller ikke å drikke?

Det er vanlig praksis å advare mot samtidig bruk av metronidazol og alkohol på grunn av antatt fare for en antabusliknende reaksjon. Men kunnskapsgrunnlaget for dette rådet er svakt, og tilgjengelig dokumentasjon tyder på at metronidazol ikke hemmer enzymet acetaldehyddehydrogenase, slik disulfiram gjør. Det har Hilde Fjeld og Guttorm Raknes fra RELIS funnet ut.  

Flere enn vi tror

Are Brean mener dette bare er toppen av isfjellet.

- En kliniker tar hver dag hundrevis av små og store beslutninger. Bare noen få av disse er basert på evidensbasert kunnskap. I mangel av vitenskapelig evidens må vi basere oss på annen kunnskap vi har opparbeidet – kunnskap som i stor grad er overlevert muntlig. Mer enn vi liker å tro. Den kommer fra forelesere, klinikkundervisere og veiledere, fra morgenmøter, spesialistkurs, konferanseforedrag og samtaler med erfarne kolleger, sier han.

Brean viser til at mange medisinske myter er grundig tilbakevist og har mistet sitt fotfeste blant leger. Gode eksempler et at sukker gjør barn hyperaktive, at vi bruker bare 10 % av hjernen, og at det fødes flest barn ved fullmåne.

- Vi bør være på konstant kritisk jakt etter medisinske myter. Det finnes flere av dem enn vi tror.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media