Debatt om det norske helsevesenet

Nytt Norsk Tidsskrift (NNT) fyller 30 år. I jubileumsnummeret trykker de blant annet opp igjen fire artikler som opprinnelig ble publisert på 1980- og 90-tallet. En av artiklene ble skrevet av Ole Berg og Charlotte Haug i 1997: Helsevesenets floker - Tanker om deres årsaker og håndtering. Ole Berg er professor emeritus ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo, og Charlotte Haug er sjefredaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening. Artikkelen fortjente å publiseres på nytt, mener NNT-redaktør Cathrine Holst.

Verdt å lese igjen
- I vår ferd gjennom NNTs arkiver var vi på jakt etter tekster som vi tror var viktige da de ble skrevet, men som er vel verdt å lese også i dag. Vi har også innhentet ferske kommentarer til artiklene, skriver hun på lederplass.

Hva syns statsviter Eli Feiring og medisinhistoriker Aina Schiøtz om artikkelen i dag? Og hva mener professor Torgeir Bruun Wyller og tidligere direktør i Helse Midt-Norge, Paul Hellandsvik? Gir Berg og Haug et altfor idyllisk bilde av helse-Norge før 1970? Har noe forandret seg siden 1997, eller er utfordringene i helsevesenet de samme?

Velkommen til debatt
Alle seks møtes til debatt på Litteraturhuset i Oslo mandag 15. september kl. 18.00. Arrangører er Nytt Norsk Tidsskrift og Tidsskrift for Den norske legeforening og dørene er åpne for alle interesserte.

Om NNT
NNT har, siden etableringen i 1984, vært et flerfaglig tidsskrift om politikk, kultur og vitenskap, der eksterne forfattere innen samfunnsvitenskap, jus, økonomi, litteratur, medisin og filosofi kan publisere kritiske analyser. Tidsskriftets mål er å bidra med innsikt og profilert argumentasjon i norsk offentlig debatt.

Cathrine Holst tok over som redaktør i 2010, etter Rune Slagstad som da hadde sittet i redaktørstolen siden oppstarten. Opplaget er på 1 400, men har langt flere lesere på nett. I 2013 hadde de 40 000 artikkelnedlastninger. I redaksjonen sitter Holst sammen med Anne Kveim Lie, Andreas Carlsson, Dag Michalsen, Tore Rem, Gaute Torsvik, Camilla Serck-Hanssen og Øyvind Østerud.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media