Medisinstudiet - et strev

Det mener professor Edvin Schei ved Universitetet i Bergen.
- De kommer til å bli kraftig utfordret. De idealistiske studentene kommer til å streve mer med å holde idealismen varm enn de innbiller seg. Det handler ikke om at de blir dårligere mennesker, men at de får et voldsomt strev med kravene som medisinstudiet stiller. Dermed blir de naturlig bekymret og selvopptatt, sier Schei til Tidsskriftets podkast (hør ved å klikke på playsymbolet over).

Mister fokus på pasienten
Han er leder av profesjonalitetskomiteen på medisinsk-odontologisk fakultet ved Universitetet i Bergen og mener at selv om mye er bra med medisinstudiet i dag, bør mye også bli bedre.

- Det som ikke er så bra er vi i medisinen gjennom generasjoner har manglet kompetanse på pedagogikk og læringsteori, på hvordan læring skjer, og hvordan tenkning og følelser formes. Vi legger opp studier med et veldig stort press på faktakunnskap, og dette skal presteres på eksamener som setter mange i en tilstand av angst og beven. Dermed tvinger vi unge, kloke, empatiske mennesker til å utvikle et tunnelsyn for å overleve selv. På den veien blir det veldig, veldig vanskelig å ha øye for pasienten, sier Schei.

Pasientkontakt blir eget fag
Ved Universitetet i Bergen har de tatt noen grep. En ny og studieplan settes i gang fra høsten 2015, og profesjonalitet er planlagt som en del av grunnmuren. Pasientkontakt er nå blitt et eget fag for førsteårsstudenter. 

- Vi vil gi studentene andre kompetanser enn bare å huske ting fra en bok. De må bli fortrolige med at de kommer til å bli veldig viktige personer for pasientene – som medmennesker, at de må ha god dømmekraft, kunne leve med en fornuftig risiko og ikke ha altfor mye angst for å bli anklaget for noe eller for å bli dårlig likt.

Lærerne er viktige forbilder
Schei håper også at lærere, veiledere og leger som møter studentene på sin vei, gir en liten gnist av personlig engasjement slik at den enkelte student føler seg sett.

- Det er sikkert ikke tilfeldig at det er den samme lille gnisten av personlig engasjement som gjør at en pasient føler seg sett av legen og føler at dagen er lysere - helt uavhengig av hva vi ellers gjør av korrekte tekniske ting i medisinen. Det å se mennesket, det tror jeg er nøkkelen. 

Tidsskriftet nr. 15/2014 kalles også studentnummeret. Her kan du lese mye om teamet:
Mål for gode lærere

Kjendisforeleseren

Mål og midler i legeutdanningen

Intellektuelt underernærte legestudentar

Legestudiets skjulte læring – det bøkene ikke forteller

Profesjonalitet kommer ikke av seg selv

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media