Kan pasienttekster ha medisinsk relevans?

Linda H. Nesby, Anita Salamonsen Om forfatterne

Kommentarer

(2)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Emma Hansen
Om forfatteren

Jeg tror det er viktig at vi i det 21. århundre lar pasienten få ha sine pasientrettigheter og få skrive sin egen sykdomshistorie og sine egne journaler. Jeg gjør det i dag. Jeg blogger om min sykdomshistorie (http://BtBtraumeposten.blogspot.com), og jeg krever å få være likeverdig når behandlingsplaner skal utformes. Pasienter som meg har ansvaret for egen behandling og personlig utvikling. La oss få ha det.

Det er også anbefalt av forskere å blogge for å bearbeide sine psykiske lidelser. Bloggen min leses av stadig flere og er også et nettsamfunn for pasienter med samme diagnose. Jeg synes dere bør titte opp fra all forskningen og bruke hodet. Regelverket om pasientrettigheter og helsepersonell, som sier at man skal praktisere helsehjelp slik at pasienten får tillit til helsetjenesten, bør tas på alvor. Det er bra å kunne få lov å være likeverdig i et ellers så lukket system med for mange eksperter som bare vil snakke om, bak og rundt pasienten. Det er destruktiv kommunikasjon og berører pasienten sterkt i negativ retning.

Tone Kind Brekke
Om forfatteren

Takk til forfatterne for at dere retter søkelyset mot pasientens egen sykdomsfortelling (1), for det er så viktig. Ja, pasientens egen sykdomsfortelling bør inkluderes i journalen. Det finnes så mange sykdommer som man ikke kan forstå hvis man ikke selv har opplevd dem. Pasienter kan bidra med kunnskap. Når legen har forståelse for hvordan sykdommen påvirker vedkommende, blir det enklere for pasienten å takle sin sykdom. Jeg vil også tro at det i enkelte tilfeller kan være enklere å finne behandling og tiltak som kan hjelpe pasienten når man har kunnskap om hvordan sykdommen påvirker personen.

Et annet viktig moment her er i forhold til NAV. De er helt avhengig av hva legen forteller for å kunne gjøre vedtak. Uten nok kunnskap om hvordan sykdommen påvirker pasienten, kan NAV ta feil beslutninger. Det kan få store konsekvenser for den som er syk.

Videre er det god terapi å skrive, spesielt hvis man vet at det kan komme til nytte både for seg selv og andre.

Litteratur

1. Nesby L H, Salamonsen A. Kan pasienttekster ha medisinsk relevans? Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:1366 – 8