Mål for gode lærere

Petter Gjersvik Om forfatteren

Kommentarer

(1)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Anne Tollan
Om forfatteren

Det var med interesse vi leste Gjersviks «Fra redaktøren» (1) der han kommenterer gjeninnføring av karakterer ved medisinerstudiet i Oslo. I konklusjonen skriver han at det kunne innføres karakterer til lærerne med samme begrunnelse som for innføring av karakterer til studentene. Vi kunne ikke være mer enige.

Vi vil lede oppmerksomheten til vårt studiested Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet (UiT), der foreleserne har vært evaluert siden oppstarten i 1973. I 1993 publiserte en av de undertegnede en studie som oppsummerte de første 11 medisinerkulls syn på viktigheten av å ha mulighet til å evaluere lærerne med tanke på tema, omfang og pedagogiske kvalifikasjoner (2). I disse første årene ble denne evalueringen sett på som viktig, da studieplanen var ny og det var ønske om dynamiske forbedringer. Fortsatt blir undervisningen og lærerne evaluert, selv om formen har forandret seg noe (3). Det har alltid vært satt av tid på timeplanen til denne evalueringen.

Fra vår egen erfaring som studenter var muligheten til å evaluere undervisningen meget viktig, og i hovedsak ble det gitt konstruktiv kritikk. Vår erfaring som forelesere er også positiv. Tilbakemelding virker alltid stimulerende og gir muligheter for ytterlig forbedring. Pedagogiske kurs for lærere vil ikke nødvendigvis gi gode lærere, det trengs også klare tilbakemeldinger for at vi skal bli bedre. Evaluering er derfor helt essensielt.

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiT har det vært utdelt en undervisningspris siden 1980-tallet nettopp for å sette søkelyset på undervisningens kvalitet. For dem som er genuint interessert i å gi god undervisning, er prisen klart noe som man kan strekke seg mot. Det er vår erfaring som leger og forskere vi skal formidle videre til nye generasjoner. Omfang av undervisning, samt arbeid med å forbedre undervisningskvalitet, bør meritteres høyere enn det som ofte er tilfellet når man søker stillinger. Som Dali Lama sier: «Del av din kunnskap, da kan du oppnå å leve evig». (Share your knowledge. It is a way to achieve immortality) (4).

Litteratur

1. Gjersvik P. Mål for gode lærere. Tidsskr Nor legeforen 2014;134:1447.

2. Tollan A, Magnus JH. Evalueringer og eksamener i medisinerstudiet i Tromsø. Tidsskr Nor Legeforen 1993;113:33-5.

3. Håndbok for ledere ved legeutdanningen i Tromsø. Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet 2014.

4. http://www.dalailamaquotes.org.