Omfattende veileder om elektrolytter

Hans Flaatten Om forfatteren

Kommentarer

(1)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Kiarash Tazmini
Om forfatteren

Tusen takk for omtalen av 2.utgave av Elektrolyttveilederen. Her er noen bemerkninger til omtalen: Første del av veilederen er kalt "prosedyrer", da de forskjellige fagprosedyrer som omhandler elektrolyttforstyrrelser omtales i dette kapitlet.

På side 7 står det om hyponatremi og ikke hypernatremi. Serumosmolalitet er helt essensielt i diagnostikk av hyponatremi, og det er effektiv osmolalitet som er av klinisk interesse. Osmolalitet som oppgis av blodgassmaskiner er effektiv osmolalitet. Dette kan også regnes ut som beskrevet på side 7.

En applikasjon vil komme.

Litteratur

1) Flaatten H. Omfattende veileder om elektrolytter. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:1376