Er han død eller ikke?

At folk våkner opp av seg selv etter å ha blitt erklært døde skjer svært sjelden, selv om enkelte mener det kan være underrapportert. Blant franske akuttmedisinere som ble spurt i 2013 hadde hele 45 % sett fenomenet med egne øyne.
- Forbausende mange kolleger hevder å ha sett det. Dessverre finnes det lite solid dokumentasjon, men det betyr ikke at det ikke eksisterer, sier Ulf E. Kongsgaard.

Sammen med Petter Andreas Steen har han skrevet en kronikk om det såkalte Lasarus-fenomenet i Tidsskriftets sommernummer.

Lasarus-fenomenet
Så sent som på 1800-tallet var folk livredde for å bli levende begravet, og det var ikke uvanlig at folk skrev i testamentene sine at de ville bli bekreftet døde enten med varm væske eller jern på huden, eller ved å bli skåret i. I 1897 ble det patentert en kiste der den som lå inni kunne signalisere etter hjelp med flagg eller bjeller.

Jesus vekket Lasarus til live etter at han hadde ligget i graven i fire dager. Det er derfor fenomenet gjerne kalles Lasarus-fenomenet. Et annet begrep som blir brukt er autoresuscitering, mens i medisinsk litteratur har man de siste årene brukt det litt mer kompliserte forsinket, spontan reetablering av egensirkulasjon etter avsluttet hjerte- og lungeredning.

Hvorfor våkner noen igjen?
Det verserer mange teorier om hva som kan være forklaringen på Lasarus-fenomenet. Den vanligste årsaken er trolig feil diagnose, tolkning eller svikt i overvåkingen av pasienten.
- Svært lavt blodtrykk kan føre til at man ikke kjenner puls. Hjerterytmeforstyrrelser kan være en annen forklaring. Det har også vært spekulert i om medikamenter injisert i en blodåre langt unna hjertet kan bruke så lang tid på å nå frem at hjerte-lunge-redningen avsluttes for tidlig, sier Kongsgaard.

Etter ti minutter er man sikker
I medisinsk litteratur er fenomenet bare rapportert etter forutgående hjerte-lunge-redning og bare innenfor sju minutter etter at man avsluttet. Det er altså ikke snakk om folk som er døde som følge av drukning, nedkjøling eller andre årsaker.
Så hvor lenge bør man overvåke pasienter med hjertestans før man kan si med sikkerhet at han eller hun er død? De lærde strides, men det står om minutter. Noen sier fem, andre sier ti.

- Svært mange forholder seg til en anbefaling fra Linko og medarbeidere fra 1982 om at man bør overvåke pasienten i ti minutter etter avsluttet hjerte-lunge-redning. Noen syns det er unødvendig lenge. Men i mangel på dokumentasjon må man lande på et tall, og vi tror at ti minutters overvåking med EKG er fornuftig, sier Kongsgaard.

Siden autoresuscitering forekommer så sjelden mener han at helsepersonellet kan starte samtale om inntruffet død med eventuelle pårørende som er til stede. Hvis mulig bør da lyden på hjertestarteren skrus av. Det virker lite beroligende på pårørende når den fortsetter å insistere: «Sjekk pasienten! Sjekk pasienten!»

Bør vi bli bekymret?
Nei, tvert imot, mener Kongsgaard.
- Heller motsatt, siden det nå anbefales å overvåke pasienten lenger enn tidligere slik at man kan være helt sikker på at pasienten er død. Og om hjertet begynner å slå igjen – ja, da skal man jo bare være glad.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media