Tilbake på kjøret

En av fem av dem som startet LAR-behandling ved Sørlandet sykehus Kristiansand i perioden 1998-2009, avbrøt behandlingen. Majoriteten av dem som avbrøt behandlingen, levde i perioder med ukontrollert rusmiddelbruk og høy risiko for død. Det viser en undersøkelse Thomas Clausen og medarbeidere har gjort.

- Selv om majoriteten av dem som starter LAR-behandling blir i behandlingen lenge, er det en betydelig andel som ikke finner seg til rette. Det bør derfor gjøres undersøkelser av mulige faktorer ved behandlingstilbudet som kan bidra til å senke frafallet, skriver de.

LAR-behandling ble innført som et landsdekkende program i Norge i 1998 etter sterk økning i overdosedødsfall utover i 1990-årene. Det er fremdeles omstridt, og enkelte er kritiske til måten LAR drives på i Norge i dag. I en kronikk i Tidsskriftet argumenterer Clausen, sammen med Ivar Skeie og Anne Bukten, for at legemiddelassistert rehabilitering er viktig behandling. De drøfter også utfordringer og dilemmaer fagfeltet nå står overfor.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media