Ivar Otto Gjerde, Marte Helene Bjørk Om forfatterne

Kommentarer

(3)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Kjell Arne Kvistad
Om forfatteren

Denne interessante kasuistikken om nakkeskade (1) blir dessverre skjemmet av et uheldig figurvalg. MR-bildet som forfatterne har valgt er et T1-vektet bilde hvor man knapt kan ane spinalkanalen, og i hvert fall ikke se noen medullakompresjon. Hadde et T2-vektet bilde blitt valgt, ville informasjonsverdien vært betydelig større.

Det er uheldig at forfatterne ikke konsulterer radiolog i sitt arbeid med et slikt manuskript, og det er underlig at dette slipper gjennom Tidsskriftets redaksjonelle behandling. En annen ting er at myelopati for de fleste er en klinisk diagnose og ikke et MR-funn. MR kan vise medullakompresjon og medullaødem, men ikke myelopati.

Litteratur

1. Gjerde IO, Bjørk MH. Spasmer i beina – skade i nakken. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:1150

Christopher Elnan Kvistad
Om forfatteren

Dette var en interessant kasuistikk om nakkeskade (1). Et spørsmål: Forfatterne skriver «Ved akutt sykdom av ukjent årsak bør man utføre grundig nevrologisk undersøkelse også av nakken». Hva menes med «grundig nevrologisk undersøkelse også av nakken»? Akutt sykdom av ukjent årsak kan inkludere nakketraumer, slik som i denne kasuistikken. Inkluderer da en grundig nevrologisk undersøkelse av nakken funksjonsundersøkelser med nakkebevegelighet etc? Vil ikke dette være problematisk ved potensielle nakketraumer?

Christopher Elnan Kvistad (f. 1982) er stipendiat ved Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Litteratur

1) Gjerde IO, Bjørk MH. Spasmer i beina – skade i nakken. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:1150

Marte Helene Bjørk
Om forfatteren

Bjørk og Gjerde svarer:

Kjell Arne Kvistad har rett i at et T2 vektet bilde antagelig ville ha vist medullakompresjon bedre. Vi er også enige i at myelopati er en klinisk diagnose. Vår hensikt med kasuistikken var nettopp å vise et sjeldent, men viktig klinisk funn ved myelopati. Som pasienthistorien viser, er det vesentlig at leger kjenner til kliniske tegn ved skade eller sykdom i ryggmargen. Vi håper dette poenget kommer fram i kasuistikken på tross av suboptimal bildekvalitet.