Reservasjon – i år igjen

På Legeforeningens landsstyre 6. juni i fjor ble det vedtatt at “alvorlige samvittighetsgrunner knyttet til liv og død kan gi grunnlag for at leger gis reservasjonsmulighet for deltakelse i henvisning og behandling”, gitt at pasientenes rettigheter blir godt ivaretatt og at det er mulig å løse dette lokalt.

Debatten har rast
- Cut the crap. Legene har vedtatt at deres private moralske preferanser kan tilsidesette rettigheter den lovgivende forsamling har gitt norske pasienter, skrev kommunelege Elisabeth Swensen på Tidsskriftets blogg noen dager etter.

Høsten 2013 inngikk Høyre og FrP en spesialavtale med KrF der fastleger gis mulighet til å reservere seg mot abort.

- Etter det har saken vært debattert i de tusen hjem, på møter og kafeer, i aviser, på TV, ja overalt, skriver president i Legeforeningen, Hege Gjessing.

Mange ba om en ny behandling av saken i Legeforeningen, og sentralstyret bestemte at den skal opp til debatt også på årets landsstyremøte.

Saken opp på nytt
- Det har vært en utvikling i saken, og det er nå klart at det ikke blir innført en reservasjonsmulighet. Legeforeningen mener likevel det er viktig å diskutere saken og som en viktig samfunnsaktør vise at vi har lyttet til det som har blitt sagt og skrevet, skriver Gjessing. Landsstyret består av 142 delegater, er Legeforeningens høyeste organ og kjernen i foreningens demokrati.

Enstemmig vedtatt – hurra?
Hanne Støre Valeur er lege og medisinsk redaktør i Tidsskriftet. I Tidsskriftet nr. 9/2014 skriver hun på lederplass at grundige prosesser og diskusjoner danner grunnlag for gode vedtak på landsstyremøtene. Enstemmige vedtak er ofte en styrke for foreningen, men det kan også kamuflere dyp uenighet. Reservasjonssaken er et eksempel på det.

- Problemet oppstår når ønsket om enstemmighet går på bekostning av vedtakets kvalitet. Når det skal tas hensyn til mange sprikende meninger, kan man ende opp med vedtak som åpner for ulike fortolkninger og forståelser. Generelle og diffuse vedtak kan gjøre det vanskelig for dem som skal sette dem i verk og arbeide videre med dem og kan gi opphav til intern uro og misnøye, skriver Valeur.

Den offentlige samfunnsdebatten om reservasjon i forbindelse med henvisning til abort har vært stor. Det er derfor viktig for Legeforeningen å kunne diskutere den seneste utviklingen i saken, altså løsningen som ble lagt frem i våres. Dette vil skje på onsdag.

I spørsmålet om reservasjonsrett var det svært sprikende meninger som likevel endte i et enstemmig vedtak.

For generelt
- Vedtaket var generelt – uten nærmere presisering av hvilke leger som skulle kunne reservere seg, hvilke typer situasjoner som kvalifiserte til «alvorlige samvittighetsgrunner knyttet til liv og død» og hva man la i at pasienten skulle møtes med respekt og forståelse. Dermed kunne både tilhengere og motstandere av fastlegers mulighet til å reservere seg mot å henvise til abort – slik det senere ble foreslått av regjerningen – stille seg bak vedtaket. Men Legeforeningen var lite synlig i debatten som fulgte i etterkant, på tross av sin fremtredende rolle i samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiene, Kristelig folkeparti og Venstre. Hva skulle foreningen egentlig mene om saken?  Vedtaket i landsstyret ga ikke et klart mandat til å mene noe om enkelte, spesifiserte situasjoner hvor leger kan ønske å reservere seg, skriver Valeur.

Legevakt, reservasjon og spesialitetsstruktur

Legeforeningens landsstyremøte 2014 finner sted på Soria Moria Hotell og Konferansesenter i Oslo, fra i dag tirsdag 20. mai til torsdag 22. mai. Utover uken vil landsstyremøtet behandle en rekke sentrale saker. Reservasjonsretten står på agendaen onsdag.

Engasjerte leger og lesere
Debatten om reservasjonsretten har rast også i Tidsskriftet og på bloggen, og viser hvor ulikt syn legene selv har på saken. Her er noe av det som er skrevet.

Charlotte Haug: Med lisens til å tvile
Andreas Eriksen: Tvilsom begrunnelse for reservasjonsmulighet
Vegard Bruun Wyller: Reservasjon og det liberale dilemma
Hanne Støre Valeur: Reservasjon uten ulempe?
Kari Løvendahl Mogstad: Tanker om toget som gikk
Pernille Nylehn: Helhetlig omsorg, når det passer legen?
Susanne Kaluza: Hvem trenger beskyttelse – fastlegen eller pasienten?
Elisabeth Swensen: Tilsynet for høy moral
Morten Magelssen og Olav Magnus S. Fredheim: Når bør leger ha reservasjonsrett?

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media