Håkon Reikvam, Randi Hovland, Øystein Bruserud Om forfatterne

Kommentarer

(1)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Nessar Ahmad Azrakhsh
Om forfatteren

Dette var en fin og kortfatta oversikt. Jeg vil bare kommentere at det cytogenetiske avviket nå er klassifisert som translokasjon (15;17) (q24.1, q21.1) PML-RARA, ikke lenger translokasjon (q22, q21), som artikkelen angir. Dette er korrigert i den oppdaterte versjonen av WHO-klassifikasjonen (2).

Litteratur

1. Reikvam H, Hovland R, Bruserud Ø. Akutt promyelocyttleukemi.   Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:1052 – 5

2. Swerdlow SH, Campo E, Harris NL, et al. World Health Organization Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues, IARC Press, Lyon 2008.