Øvelse gjør mester

Også de med lang kirurgisk erfaring. Øvelse gjør mester, men er det ikke også viktig med talent?

- Forhåpentlig har dette og liknende kurs spart noen pasienter for ekstra besvær og gitt de ferske kirurgene mer sikkerhet og kompetanse, skriver professor Olaf Gjerløw Aasland, leder av Legeforskningsinstituttet, i en lederartikkel.

Kurset han henviser til er det engelske Basic Surgical Skills-kurset, som ble etablert ved Oslo universitetssykehus Ullevål i 2009. Målet er å lære deltakerne én sikker måte å utføre 14 grunnleggende kirurgiske prosedyrer på – alt fra håndvask og påkledning til tekniske ferdigheter. 

Læringsutbytte også for de erfarne
Forfatterne av en artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 9/2014 har evaluert læringsutbyttet av dette kurset. Deltakerne var 57 leger i spesialisering med kirurgisk erfaring som varierte fra 1 til 40 måneder.

- Evalueringen viste at deltakerne presterte signifikant bedre i de praktiske øvelsene etter kursdeltakelse. I tillegg rapporterte deltakerne en selvevaluert forbedring, og at de følte seg mer kompetente. Læringsutbyttet var, overraskende nok, uavhengig av hvor lang kirurgisk erfaring de hadde fra før. Vi forventet at deltakere med liten erfaring ville ha større utbytte enn deltakere med lengre erfaring, sier en av forfatterne, turnuslege Jon-Anders Tunold til Tidsskriftets podkast.

Obligatorisk
Studien viser rett og slett at øvelse gjør mester.

- Det finnes ikke liknende kurs i Norge, så BSS-kurset bør vurderes å gjøres obligatorisk i den norske kirurgiske spesialistutdanningen, sier Tunold.

Viktig med talent
Olaf Gjerløw Aasland spør på lederplass om det i tillegg til øvelse og erfaring ikke også er viktig med talent.

- Kirurgi er kunsthåndverk av ypperste klasse, med menneskelig materiale, høy innsats og små feilmarginer. Selve naturen skal hjelpes på plass. Helseforetakenes desentraliserte grunnstruktur i forhold til befolkningstetthet gjør imidlertid at sjeldne og krevende operasjoner fremdeles gjøres på et for lavt erfaringskompetansenivå, skriver han. 

Han håper og tror at kurset også viste hvem som kanskje burde vurdere en annen spesialitet som ikke krever fingerferdighet.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media