Når kreftene renner vekk

Vi har et inderlig ønske om at Tidsskriftet kan rette mer oppmerksomhet mot kronisk utmattelse (fatigue). Kanskje kan det bli lettere for dem som kommer etter oss hvis de får mer informasjon underveis. Hvis legene og Nav forstår, kan vi trolig takle plagene bedre. Har vi legene med oss, kan det bli enklere å forklare hvordan vi har det for familie og venner. Vi kan få bedre livskvalitet og positive effekter på flere områder.

Kronisk utmattelse er vanskelig å forklare med få ord. Jeg har likevel gjort et forsøk, skriver hun i spalten Personlige opplevelser.

Hun vet aldri når eller hvor hun står uten krefter, og plutselig ikke makter å ta et skritt videre. Enkelte dager kan det å holde en elektrisk tannbørste føles for tungt. Hun orker sjelden å invitere venner fordi det krever for mye, og hun føler sorg og savn over tapt identitet og over å falle utenfor det sosiale liv. Les hele Tones beskrivelse her.

I en tilhørende kommentar skriver professor Jon Håvard Loge, leder for Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling, Oslo universitetssykehus, at tretthet er det hyppigste symptomet under kreftbehandling.

- Hos inntil 30 % vil trettheten bli kronisk, skriver han.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media