Elendig inneklima i sykehusene

Eline Feiring Om forfatteren

Kommentarer

(1)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Ingun Klingsheim
Om forfatteren

Når temaet er inneklima (1), er det rart at dere ikke setter fokus på hvordan ansatte forurenser inneluften selv med parfymer og parfymerte hygieneprodukter. Dette er ofte en veldig stor kilde til forurensning av inneluften på andre arbeidsplasser (2).

Jeg har selv opplevd at det "stinker" parfyme av mange av de ansatte de gangene jeg har vært på sykehus. Selvfølgelig er det alvorlig med mugg og de andre årsakene til dårlig inneklima som beskrives i denne artikkelen, men det koster faktisk ingenting å bedre inneluften betraktelig, dersom de ansatte slutter med parfyme. I informasjonsskrivet til alle som kommer til planlagte innleggelser kan man oppfordre til å la parfymen bli igjen hjemme.

Litteratur

1) Feiring E. Elendig inneklima i sykehusene. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:1073.

2) Undersøk innemiljøet ditt med Kvalifisert skjønn- metoden (KSM). www.inneklima.com/index.asp?context=&document=105 (16.06.14)