Nye retningslinjer for antitrombotisk behandling og tromboseprofylakse

Annette Kristiansen, Linn Brandt, Eivind Berge, Anders Erik Astrup Dahm, Sigrun Halvorsen, Per Morten Sandset, Per Olav Vandvik Om forfatterne

Kommentarer

(1)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Helge Stormorken
Om forfatteren

Tidsskriftet nummer 9/2014 er breddfull av ny kunnskap innen mitt hovedområde da jeg var på Institutt for tromboseforskning i siste halvdel av forrige århundre. Nå er kunnskapen blitt så komplisert at jeg ville vært sjanseløs om det var slik den gang. Så god hjerne har jeg ikke. Jeg ventet at nye resultater skulle gjøre det enklere både for pasienten og oss selv. Men det omvendte har skjedd. Med så mange alternativer som foreligger må de som doserer nå til dags være i en pinefull situasjon overfor hver eneste dosering. Hvor ofte vil de våkne og klø seg i hodet – skulle jeg heller gitt tablett a eller b, og ga jeg i meste eller minste laget?

For oss gamle som ikke hadde tilgang til så mye kunnskap, kan det lett hende at vi ulovlig har hjulpet mange ut av livet. Da er man henfallen til straff, og det er tungt å tenke på.

Men, kanskje vi som bot tok i bruk et enkelt inngrep som muliggjør at vi allikevel har gjort noe bra: heve fotenden av sengen 5-7 centimeter for alle voksne. Da vil også mange ektefeller bli unødig med, men de har ikke vondt av det.Dette er noe jeg har observert, og det er riktignok ikke klart bevist. Men sjansen for at jeg tar feil er liten (det gjelder bare her). Og skulle så skje har ikke pasienten lidd overlast - hevingen er ikke smertefull. Jeg har erfaring. De fleste har sikkert fått dette med seg, men blir det fulgt opp? Hvis ikke: sett i gang en studie!

Helge Stormorken (f. 1922) er pensjonert lege og tidligere professor i medisin ved Universitetet i Oslo. Han var bestyrer for Rikshospitalets Institutt for tromboseforskning 1963–80.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Litteratur

1. Kristiansen A, Brandt L, Berge E et al. Nye retningslinjer for antitrombotisk behandling og tromboseprofylakse. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:921 – 2.