En resept i Guds navn?

Tags:
 • historie
 • legemidler
 • resept
 • tradisjon

To bunker med resepter.

Foto: Jens Sølvberg / Samfoto

Så mange ganger har jeg skrevet tegnet # på resepten under pasientens navn og mellom medikamentene. Ikke før min gode venn, og tidligere religionslærer, Camille Pierre under en søndagsmiddag spurte om vi fortsatt tegnet dobbeltkors på reseptene. Et spørsmål jeg ikke hadde tenkt over.Dobbeltkorset # kan sees på resepter fra alle tider. Noen hevder at det stammer helt tilbake fra egyptisk medisin, og noen kilder angir at symbolet representerer Horus´øye. Et høyst usystematisk nettsøk angir en annen og vanligere tolkning: det betyr In nomine Dei -

. Kanskje er det litt rart å påkalle seg større krefter, enten det er Horus beskyttende øyne, eller hjelp fra Gud, når man forfatter en resept?Hvor lenge symbolet har vært i bruk, har jeg ikke klart å finne ut. Har noen av bloggens lesere kunnskaper om det?Noen ting forandrer seg aldri, noe forandrer seg langsomt, og andre ting forandres raskt. Resepetene har mange hundre års  historie, og i gamle dager måtte legen skrive alle ingrediensene i resepten. Det var kanskje ikke så rart at man fikk mange forkortelser og tegn.En liten revolusjon på apotekene var da farmakopeende kom. Farmakopeene ga krav til hvordan legemidlene skulle framstilles. Legemidlene ble langt mer standardiserte etter den første dansk-norske farmakopeen kom i 1772.   Både farmakopeen og reseptene ble skrevet på latin, og de vanskelig bøyningene på verbene er nok noe av forklaringen på den utstrakte bruken av forkortelser på reseptene. Noen av forkortelsene har hengt igjen lenge:

 • Rp. (recipe) betyr ta!
 • c (cum eller cape) betyr med eller ta!
 • s (signa) betyr signer!
 • ssn (signa suo nomine) betyr signer det med sitt navn,
 • mdad (misce da ad ) bland det, gi det inntil … ganger.
 • reit betyr gjenta, reit ter betyr gjenta tre ganger og resepten gjelder fire ganger.
 • Cito betyr hurtig og at resepten må ekspederes straks!
 • Trekant foran ordet simplex er det alkymistiske tegnet for vann.

3 på Røros legekontor om dobbeltkors

Kilder:

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media