En resept i Guds navn?

Emner: 
historie
legemidler
resept
tradisjon
Denne artikkelen ble skrevet for bloggen Tidsskriftet publiserte i tidsrommet 2010-2014. Der presenterte vi frittstående kommentarer.
To bunker med resepter. Foto: Jens Sølvberg / Samfoto To bunker med resepter.
Foto: Jens Sølvberg / Samfoto

Nå innføres e-resepter på sykehus også, og da forsvinner en stor del av en mange hundreårig del av den medisinske historien. Papir-resepten kommer til å bli et sjeldent syn.  Så mange ganger har jeg skrevet tegnet # på resepten under pasientens navn og mellom medikamentene. Ikke før min gode venn, og tidligere religionslærer, Camille Pierre under en søndagsmiddag spurte om vi fortsatt tegnet dobbeltkors på reseptene. Et spørsmål jeg ikke hadde tenkt over. Dobbeltkorset # kan sees på resepter fra alle tider. Noen hevder at det stammer helt tilbake fra egyptisk medisin, og noen kilder angir at symbolet representerer Horus´øye. Et høyst usystematisk nettsøk angir en annen og vanligere tolkning: det betyr In nomine Dei - i Guds navn. Kanskje er det litt rart å påkalle seg større krefter, enten det er Horus beskyttende øyne, eller hjelp fra Gud, når man forfatter en resept? Hvor lenge symbolet har vært i bruk, har jeg ikke klart å finne ut. Har noen av bloggens lesere kunnskaper om det? Noen ting forandrer seg aldri, noe forandrer seg langsomt, og andre ting forandres raskt. Resepetene har mange hundre års  historie, og i gamle dager måtte legen skrive alle ingrediensene i resepten. Det var kanskje ikke så rart at man fikk mange forkortelser og tegn. En liten revolusjon på apotekene var da farmakopeende kom. Farmakopeene ga krav til hvordan legemidlene skulle framstilles. Legemidlene ble langt mer standardiserte etter den første dansk-norske farmakopeen kom i 1772.   Både farmakopeen og reseptene ble skrevet på latin, og de vanskelig bøyningene på verbene er nok noe av forklaringen på den utstrakte bruken av forkortelser på reseptene. Noen av forkortelsene har hengt igjen lenge:
  • Rp. (recipe) betyr ta!
  • c (cum eller cape) betyr med eller ta!
  • s (signa) betyr signer!
  • ssn (signa suo nomine) betyr signer det med sitt navn,
  • mdad (misce da ad ) bland det, gi det inntil … ganger.
  • reit betyr gjenta, reit ter betyr gjenta tre ganger og resepten gjelder fire ganger.
  • Cito betyr hurtig og at resepten må ekspederes straks!
  • Trekant foran ordet simplex er det alkymistiske tegnet for vann.
Slik jeg ser det er det liten tvil om at overgangen til elektroniske resepter er på høy tid. Det bedrer lesbarheten, sikkerheten og informasjonsutveksling. Men da jeg begynte på medisinstudiet i 2004 hadde jeg aldri sett for meg at det skulle ta ti år. Noen symboler forsvinner, og kanskje er det like greit?

3 på Røros legekontor om dobbeltkors

Johanna Westin Johanna Austgulen Westin: - Hmm, jeg vet ikke. Er det noe spesielt med det tegnet?

wpid-20140506_104804.jpg Per Arne Gjelsvik: - Det der er noe eldgammelt. Tror det stammer fra den tida der folk skulle ha respekt for doktoren. Jeg er oppvokst med det, men jeg vet ikke helt hvor det kommer fra.

wpid-20140506_144836.jpg Anne Brunborg Lund: - Jeg vet ikke. Har ikke anelse. Det har jeg brukt i alle år, men aldri tenkt over. Litt sløv kanskje.

Kilder:

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.