God løsning på reservasjonssaken

Hege Gjessing Om forfatteren

Kommentarer

(1)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Arnulf Heimdal
Om forfatteren

Løsningen helseministeren har foreslått i reservasjonssaken, som Gjessing kommenterer i sin leder (1), åpner for at kvinnen selv kan velge hvem hun vil søke råd hos i en vanskelig livskrise. Et av alternativene er å bruke fastlegen, slik kun ca 10 % av kvinnene i Oslo har gjort de siste årene. De fleste unge har andre de søker råd hos, som helsesøster, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom, eller andre de har tillit til.

Videre åpner denne løsningen for at leger med samvittighetsvansker kan fokusere på å gi best mulig faglige råd til kvinnen, uten å måtte sette sin underskrift på et papir. Juridisk sett er en underskrift en nokså klar ansvarlig handling. En samtale i tillit og respekt mellom en myndig kvinne og en klok lege (eller helsesøster) er ikke annet enn god medisin. Det gjenstår å se om helseminister Bent Høie klarer å formulere dette på en god og klar måte.

Litteratur

1) Gjessing H. God løsning på reservasjonssaken. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:1107.