Vitamin D – hvor mye er nok?

Salget av reseptbelagte vitamin D-holdige preparater har økt kraftig de siste årene, og mange norske leger måler vitamin D-status hos sine pasienter som rutine. Men hvor mye er nok, og er mer bedre for helsen?

De nordiske næringsstoffanbefalingene er nylig blitt revidert, og Magritt Brustad og Haakon E. Meyer har vært deltakere i den nordiske ekspertgruppen for vitamin D. De har skrevet en kronikk om de nye anbefalingene i Tidsskriftets påskenummer.

For å sikre at befolkningen sett under ett får tilstrekkelig vitamin D er anbefalingen økt med  33 % for voksne sammenliknet med tidligere anbefaling (en økning fra 7,5 til 10 mikrogram per dag). For eldre er det anbefalte inntaket doblet, fra 10 til 20 mikrogram per dag. 

Sol og fet fisk
Vitamin D produseres i huden ved soleksponering. Men for oss som er bosatt ved høye breddegrader er derimot kosten viktig for å få tilstrekkelig med vitamin D. Hovedkildene er fet fisk, beriket smør og margarin, i tillegg til tran. Anbefalingene er basert på minimal soleksponering.  Det betyr at for de fleste mennesker vil inntaksbehovet gjennom kosten være lavere i sommerhalvåret.  

Vitamin D har fått æren for å virke forebyggende på en lang rekke tilstander, men Brustad og kollegene mener at det per i dag  kun har dokumentert effekt på beinhelse, totaldødelighet og risiko for fall. De er også skeptiske til for mye vitamin D da man ikke kan se bort fra bivirkninger av høyt inntak.

De færreste trenger tilskudd
Brustad mener de fleste av oss får i oss nok D-vitamin uten å ta høye doser med tilskudd. 

- Bortsett fra i behandlingen av pasienter med svært lave nivåer av vitamin D er det med utgangspunkt i dagens kunnskapsgrunnlag ikke grunn til å sette pasienter på megadoser av vitamin D – med tanke på mulige bieffekter dette kan ha på sikt. Ved regelmessig bruk av tran og inntak av fet fisk vil det daglige D-vitaminbehovet være dekket for de fleste, sier Brustad.

Les også:
Hvordan måle vitamin D-status?

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media