- Ta barna på alvor

Det mener Solveig Gjems. Hun er psykologspesialist ved Seksjon for psykosomatikk og CL-barnepsykiatri ved Rikshospitalet, og har skrevet en kommentar- og debattartikkel om temaet i Tidsskriftets påskenummer.

- Ved vår seksjon møter vi mange barn med langvarige, til dels invalidiserende fysiske plager. Familien har ofte fått forskjellige og noen ganger motstridende forklaringer på hva barnet feiler. De kan ha et vedvarende sterkt behov for å finne somatisk forklaring på barnets symptomer, men i mangel av medisinske funn opplever mange ikke å bli trodd av legen. Flere har liten tillit til helsevesenet, skriver hun.

Etter mangeårig arbeid med denne pasientgruppen har de ved seksjonen gjort noen erfaringer de mener er av stor betydning for å begrense varigheten til disse tilstandene. Barna og familiene deres bør:

- Bli tatt på alvor
- Få tydelig bekreftelse på at plagene er reelle
- Få nødvendige medisinske undersøkelser gjort over så kort tid som mulig, ikke få beskjeden «kom tilbake til kontroll om et halvt år»
- Få sin psykososiale situasjon tematisert så tidlig som mulig, og over litt tid
- Slippe stadig nye medisinske undersøkelser i mangel av andre tiltak
- Ikke få signaliser om at det bare sitter mellom ørene, eller at helsevesenet ikke har mer å bidra med. Det kan bidra til å opprettholde plagene, skaper fortvilelse og håpløshet
- Ikke få avsluttet oppfølgingen før tilstanden er bedret

Hør mer i Tidsskriftets podkast (klikk på play-symbolet lenger opp i saken).

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media