Når en mor dør

Det viser en studie Siri Vangen og medarbeidere har gjort. Definisjonen på et mødredødsfall er dødsfall som skjer i løpet av svangerskapet eller inntil 42 dager etter forløsningen.

Fem dødsfall i året
I studien, som er publisert i Tidsskriftet nr. 8/2014, har forfatterne sporet mødredødsfall i perioden 1.1. 2005-31.12. 2009 ved hjelp av kobling mellom Medisinsk fødselsregister og Dødsårsaksregisteret, samt supplert med informasjon fra fødeavdelingene. De fant 26 mødredødsfall i disse fem årene. Bare 14 av dem var registrert som mødredødssfall i offentlig statistikk. En av årsakene er at det ikke er noe avkrysningsfelt på dødsmeldingen om graviditet, sier Siri Vangen. - Jeg syns det nærmest er en svikt fra helseforvaltningen, at vi i et land som Norge ikke har et nøyaktig tall på hvor mange kvinner som dør i forbindelse med svangerskap og fødsel, sier hun til Tidsskriftets podkast.

Svangerskapsforgiftning
Studien viser at den viktigste dødsårsaken var svangerskapsforgiftning (6 kvinner) og blodpropp (4 kvinner), mens den viktigste indirekte dødsårsaken var selvmord som følge av psykisk sykdom (4 kvinner).

Ved gjennomgang av alle tilfellene fant forfatterne et potensial for bedret medisinsk behandling i ca. halvparten av dem. Forbedringspotensialet var størst i forhold til svangerskapsforgiftning. - Våre funn tyder på at den viktigste årsaken var forsinket eller utilstrekkelig behandling av høyt blodtrykk sannsynligvis fordi symptomenes alvorlighetsgrad ikke var erkjent. I dette ligger det ikke noe bevis i hvor mange som kunne vært unngått, men målet er at man skal lære av uheldige hendelser og legge til rette for en mer hensiktsmessig praksis, sier Vangen.

Mer fokus på mor
Hun mener studien viser viktigheten av å ta mors helse på alvor, både under graviditeten, under fødselen og i barselperioden.
- Det vi ser er at den perinatale dødeligheten går ned år for år, mens for mødredødsfall er det tendens til det motsatte. Et større fokus på mors helse kan være fornuftig.

Det går imidlertid bra med de aller fleste, og Norge er et av de tryggeste landene i verden å føde i.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media