Bloggbok om alternativ behandling

Arne Johan Norheim Om forfatteren

Kommentarer

(3)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Henning Tveit
Om forfatteren

Jeg stiller meg litt undrende til at Tidsskriftet har valgt nettopp en akupunktør til å anmelde Gunnar Tjomlids bok (1). Det kan jo, med tanke på innholdet, ha vært vanskelig å skille det subjektive og det objektive for anmelderen, noe som jeg også synes preger teksten. Det virker som om anmelderen først og fremst er opptatt av, noe overbærende, å beskrive boken som en bagatell, heller enn å skildre spesifikt hvilke svakheter den måtte ha.

Jeg stusser også på den siste linjen «... jeg forstår at bloggeren innimellom sliter med prøve å fylle rollen som vitenskapsmann, og enda verre, som medisinsk behandler», da Gunnar Tjomlid aldri har forfektet noen rolle som vitenskapsmann, og langt mindre som medisinsk behandler.

Litteratur

1. Norheim AJ. Bloggbok om alternativ medisin. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 744.

Håvard Jakobsen
Om forfatteren

Forfatteren av denne anmeldelsen kunne kanskje presisert at han er forsker ved Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM), spesielt innen akupunktur, og selv driver med alternativ behandling. Dermed har han en aldri så liten interessekonflikt etter min mening.

Pernille Nylehn
Om forfatteren

En kommentar til Henning Tveits innlegg om Norheims anmeldelse av «Placebodefekten» (1): Vel er Arne Johan Norheim akupunktør, men han er også utdannet sykepleier og lege, og jobber som lege. Som forsker på Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) er han vel òg blant de (få) leger som har særlig greie på alternativ medisin. Etter mitt skjønn var valget av anmelder ganske naturlig. Så kan man være enig eller uenig i det som står i anmeldelsen. Tveit er uenig, noe som er helt legitimt, men jeg synes han kan ytre den uenigheten uten å trekke anmelderens integritet i tvil.

Litteratur

1. Norheim AJ. Bloggbok om alternativ behandling. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:744.