Brakyterapi av malignt melanom i øyet

Jørgen Krohn, Olav Dahl, Tone Nybø, Bård Kjersem Om forfatterne

Kommentarer

(2)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Einar Dale
Om forfatteren

Jeg leste med interesse artikkelen Brakyterapi av malignt melanom i øyet av forfattere fra Haukeland universitetssykehus (1).

Forfatterne skriver at hvis svulsten er for stor eller innbefatter synsnerven, kan det være nødvendig å fjerne øyet. Protonterapi er en «ny» og kostbar form for ekstern stråleterapi som gir økt mulighet til å skåne normalt vev og samtidig øke stråledosen til tumor. Protonterapi tilbys en rekke steder i verden, men tyngdepunktet er i USA. Ved behandling av malignt melanom i øyet har protonterapi en rolle mellom brakyterapi og kirurgi (2, 3). Ved bruk av protonterapi kan man unngå å fjerne øyet, noe som er av stor kosmetisk betydning.

Det er planlagt et protonterapitilbud på Vestlandet innen noen år (4).

Litteratur

1. Krohn J, Dahl O, Nybø T et al. Brakyterapi av malignt melanom i øyet. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 529.

2. Kreft i auget og strålebehandling - Helse Bergen.

www.helse-bergen.no/kreftiauget (1.11.2013).

3. Stannard C, Sauerwein W, Maree G et al. Radiotherapy for ocular tumours. Eye 2013; 27: 119-27.

4. Bergen får nytt kreftsenter. Bergens Tidende. 3.9.2013. http://bt.no/nyheter/lokalt/Bergen-far-nytt-kreftsenter-2959308.html (20.3.2014).

Jørgen Krohn
Om forfatteren

J. Krohn og medarbeidere svarer:

Vi takker overlege Einar Dale for relevante kommentarer til vår kasuistikk. Det finnes en rekke behandlingsmetoder for uvealt malignt melanom: både kirurgi (tumorreseksjon eller enukleasjon) og ulike former for strålebehandling. Ved episkleral brakyterapi av store svulster benyttes radioaktivt jod (I-125) som strålekilde. Ved svulster som affiserer synsnerven, har vi mulighet for å utføre brakyterapi med stråleplater hvor det er laget en utsparing for selve nerven.

Både protonterapi og stereotaktisk gammabestråling (strålekniv) er alternative strålemodaliteter for behandling av store øyemelanomer. Selv om episkleral brakyterapi er den behandlingen som er best dokumentert og mest benyttet internasjonalt, har protonterapi også en plass i behandlingen av øyesvulster (1).

Når det gjelder det planlagte protonterapisenteret på Vestlandet, arbeider vi for at dette også skal utstyres for behandling av øyesvulster. Vi håper da å kunne tilby protonstråling til utvalgte pasienter med uvealt malignt melanom og andre former for intraokulære svulster.

Litteratur

1. Kreft i auget og strålebehandling - Helse Bergen.

www.helse-bergen.no/kreftiauget (1.11.2013).