Kan én pille redde millioner?

Polypillen ble første gang presentert i 2003 av de britiske professorene Nicholas Wald og Malcolm Law.

- Det ble hevdet at pillen hadde potensial til å redusere forekomsten av kardiovaskulær sykdom med over 80 %. Wald og Law beregnet at hver tredje person i gjennomsnitt vil vinne 11 leveår fri for hjerteinfarkt og slag, sier Oda Kristine Sandli.

Pillen inneholdt tre blodtrykkssenkende medikamenter i halv dose, ett statin, acetylsalisylsyre og folsyre. Sandli har, sammen med Olav Spigset og Lars Slørdal, undersøkt hva nyere kliniske studier sier om polypillen. De publiserer funnene i en oversiktsartikkel, og drøfter dem også i en kronikk, i Tidsskriftet nr. 6/2014.

- I ettertid er det gjort noen kliniske studier. I disse er folsyre og acetylsalisylsyre fjernet fra pillen på grunn av henholdsvis manglende effekt og blødningsfare. Ingen har så langt funnet så store risikoreduksjoner som Wald og Law, men basert på målinger av nedgang i blodtrykk og kolesterol varierer den estimerte risikoreduksjonen på mellom 20 og 65 % for slag og mellom 30 og 70 % for hjerteinfarkt, sier Sandli til Tidsskriftets podkast.

En liten studie fra 2012, der man brukte en polypille med samme medikamentkombinasjon og dosering som i de opprinnelige anbefalingene, viste en reduksjon i blodtrykk og LDL-kolesterol opp mot de nivåene som opprinnelig var beregnet. Sandli mener man trenger mer håndfaste bevis før man kan fastslå om polypillen bør tilbys alle over en viss alder, men hun er optimistisk. 

- Jeg syns konseptet er interessant, og jeg tror en ny strategi i kampen mot hjerte- og karsykdom er nødvendig.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media