Depresjon eller demens?

- Depresjon og demens av Alzheimers type hos eldre kan ha en rekke felles kognitive og affektive symptomer, skriver Martin Bystad og medarbeidere i en artikkel i Tidsskriftet. Eksempler på felles symptomer er nedsatt hukommelse, redusert oppmerksomhet, svekkede følelsesmessige reaksjoner og initiativløshet. Dobling av Alzheimers sykdom de neste 20 årene Det er forventet at forekomsten at Alzheimers sykdom vil bli fordoblet de neste 20 årene, ettersom antall eldre i befolkningen øker. Alzheimers sykdom er den vanligste årsaken til demens og ligger bak mer enn 60 % av alle tilfeller.

Depresjon er også en sykdom som rammer mange eldre. Internasjonale studier viser at omtrent 19 % av hjemmeboende eldre har en depresjon, mens forekomsten er dobbelt så høy hos eldre som bor på institusjon.

Kan ikke eller vil ikke?
Ved Alzheimers sykdom får man ofte problemer med å bruke kjente husholdningsapparater, håndtere økonomien, bruke telefonen, lage mat og kjøre bil. Ved depresjon vil evne til å utføre daglige gjøremål fortsatt være intakt, derimot kan tilbøyeligheten til å ta initiativ være alvorlig redusert. Pasienter med depresjon vil ofte besvare oppgaver med «jeg kan ikke», «jeg vet ikke» eller «jeg klarer det ikke».  De vil også ofte undervurdere sin egen hukommelse. For dem som er rammet av Alzheimers sykdom vil situasjonen være motsatt: de forsøker å skjule og benekte hukommelsessvikt, og i opptil 80 % av tilfellene er det nedsatt sykdomsinnsikt.

Hvordan diagnostisere?
Opptil 50 % av dem med Alzheimers sykdom får depressive plager, ifølge undersøkelser. Samtidig er det ikke vanlig at denne pasientgruppen utvikler alvorlig depresjon. Bystad og medarbeidere skriver at fastlegen som regel vil kunne kartlegge sykdommen.

- Depresjon og demens av Alzheimers type hos eldre kan kartlegges av fastlegen. Kartleggingen bør inneholde vurdering av sykdomsforløp, funksjon i dagliglivet, innhenting av komparentopplysninger og kognitiv screening. Dersom fastlegens utredning ikke gir entydige svar eller det dreier seg om en ung pasient, bør det henvises til spesialisthelsetjenesten.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media