Annen eller andre

Erlend Hem Om forfatteren

Kommentarer

(2)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Helmer Aslaksen
Om forfatteren

Dette var en meget bra artikkel om et meget viktig tema (1). Dessverre er det en feil i den første setningen. Det står «Tradisjonelt har man skilt mellom «annen» som pronomen og «andre» som tallord.» Det skal være motsatt! Hvis dere får rettet dette vil artikkelen bli enda klarere.

Litteratur

1) Hem E. Annen eller andre. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:436

Erlend Hem
Om forfatteren

E. Hem svarer:

Takk for denne påvisningen av en kjedelig lapsus calami. Feilen er rettet i nettutgaven.