Kommentar
Siste replikk til vitenskaplighet og forsvarlighet....