Kommentar
Re Ingen medalje uten bakside i Tidsskriftet nummer 3 2014