Fremskritt i glattcellen

I Tidsskriftet 3/2014 skriver Willy Aasebø, Gunnar Orskaug  og Jan Eriksen en artikkel om Dødsfall i norske politiarrester 2003-12. De finner en gledelig nedgang i dødsfall i norske politiarrester. Helge Waal kommenterer artikkelen på lederplass, og vektlegger helsevesenet som en viktig faktor for nedgangen. - Den sannsynlige årsaken er at helsevesenet har fått en langt mer sentral plass, slik det ble anbefalt av Aasebø og medarbeidere allerede i 2001, skriver Waal.

Waal legger vekt på at det har vært et positivt samspill mellom samfunnsengasjement og forskning, i tillegg til et fruktbart samarbeid med justissektoren. Dette har resultert i at en vesentlig del av glattcelletragediene er blitt forhindret. Han viser samtidig til at målet fortsatt er noen skritt unna.

- Antall dødsfall på grunn av andre forgiftninger er imidlertid nær uendret. Den sannsynlige årsaken er at rutinene ikke fanger opp faren for slike overdosinger, skriver han.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media