Følges nye retningslinjer for hjerteinfarkt?

Rask diagnostisering og behandling er meget viktig for pasienter som har fått hjerteinfarkt.

- For å få tidligere invasiv utredning og behandling bør flere pasienter med hjerteinfarkt innlegges direkte på sykehus med PCI-beredskap, skriver Jarle Jortveit og medarbeidere i en artikkel i Tidsskriftet. Jortveit er spesialist i indremedisin og hjertesykdommer.

Rask behandling viktig

European Society of Cardiology (ESC) publiserte i 2011 nye retningslinjer for behandling av hjerteinfarkt. ESC er en sammenslutning av de fleste nasjonale hjertemedisinske foreninger i Europa, inkludert Norsk Cardiologisk Selskap. Retningslinjene har blitt implementert ved norske sykehus, og har ført til strengere tidskrav i forhold til undersøkelse og behandling. Det er disse tidskravene som nå har blitt evaluert ved Sørlandet sykehus Arendal.

Todelt resultat

- Studien viser at pasienter med hjerteinfarkt med ST-elevasjon i vårt sykehusområde i stor grad får behandling innen tidsfristen som er anbefalt i retningslinjene. Pasienter med ST-elevasjon i EKG sendes nå direkte fra hele regionen til sykehuset i Arendal. Men de fleste pasientene med hjerteinfarkt har ikke ST-elevasjon i EKG. Disse pasientene innlegges fremdeles ved lokalsykehus, før overflytting til PCI-sykehus for behandling vanligvis neste dag. Det medfører et unødvendig tidstap, slik at tidsfristen i retningslinjene blir vanskelig å følge, sier Jortveit til Tidsskriftet.

Positivt overrasket

Cecile Risøe omtaler artikkelen på lederplass, og stiller seg positiv til at en omfattende undersøkelse er utført, i tillegg til at det ligger mye positivt i resultatene.

- Etterlevelse av retningslinjene forutsetter ikke bare at de er kjent og implementert i fagmiljøet, men også at det er tilstrekkelig behandlingskapasitet. Sterke faglige anbefalinger om behandling innen stramme tidsrammer reduserer fleksibiliteten i helsevesenet. Det er overraskende at undersøkelsen ikke viste statistisk signifikant forskjell i tid fra innleggelse til koronar angiografi/PCI hos dem som ble innlagt i uken sammenlignet med dem som ble innlagt lørdag og søndag, skriver Risøe.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media