Depresjon ved fødsel

Depressive symptomer forekommer hos 10-15 % av alle norske barselkvinner, mens omtrent 5 % opplever en mer alvorlig depresjon, skriver Malin Eberhard-Gran, Kari Slinning og Marit Rognerud i en artikkel om screening for barseldepresjon. Eberhard-Gran fremhever det kritiske tidspunktet for en depresjon i denne livsfasen.

Dårlig timing
- Det påvirker ikke bare kvinnen selv, men også parforholdet og eventuelle barn og ikke minst spedbarnet. Barseldepresjon er ikke en egen diagnose med egne diagnosekriterier. Betegnelsen sikter til at det er en depresjon som inntreffer i tiden etter en fødsel, altså på et svært uheldig tidspunkt. Det vil si når kravene til å ha en god funksjon er særlig viktig med tanke på et lite spedbarn som trenger omsorg 24 timer i døgnet. Man kan derfor si at det er dårlig timing, sier Eberhard-Gran til Tidsskriftet.

Anbefales ikke i Norge på et nasjonalt plan
I flere internasjonale studier er det vist positiv effekt av Edinburgh-metoden for screening av barseldepresjon. Edinburgh-metoden er screening ved hjelp av spørsmål i kombinasjon med støttesamtaler fra helsesøster. Metoden ble nylig vurdert av nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten. Rådet konkluderte med at de på det nåværende tidspunkt ikke anbefaler screening for barseldepresjon som et nasjonalt tilbud. Flere grunner ble løftet frem, blant annet at en del kvinner kan bli feilklassifisert som deprimerte uten at de faktisk har en klinisk depresjon.

- Jeg antar at det også er økonomiske årsaker som ligger til grunn, i tillegg til at det er mange praktiske og organisatoriske spørsmål som må avklares før man eventuelt går ut med en generell anbefaling på et nasjonalt plan, sier Eberhard-Gran til Tidsskriftet. Hun peker allikevel på at det ikke er noe i veien for å implementere metoden på et lokalt plan, dersom man har satt av tilstrekkelig med midler og det er et differensiert behandlingstilbud tilgjengelig.

Forfatterne avslutter artikkelen med å anbefale en gjennomføring av en effektstudie i Norge, som eventuelt suppleres med innsamling av økonomiske data.

Den lykkeligste tiden i livet?
Overlege Jan Øystein Berle anbefaler screening for barseldepresjon. Han understreker på lederplass at noen kvinner vil utvikle alvorlige, langvarige eller tilbakevendende symptomer. Det er spesielt viktig å få identifisert disse kvinnene og gi dem et behandlingstilbud, av hensyn til både kvinnen selv, barnet og øvrig familie. Effektiv behandling finnes, og det er grunn til å formidle behandlingsoptimisme.

- Basert på egen og andres kliniske erfaringer er prognosen ved barselsdepresjon ofte god ved korrekt behandling. En konsekvens av screening er at flere barselsdepresjoner blir oppdaget og at effektiv behandling kan tilbys, skriver han.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media