Pasientene vil ha svar, raskt og riktig

Emner: 
diagnose
kreft
kronisk syk
sykehus
Denne artikkelen ble skrevet for bloggen Tidsskriftet publiserte i tidsrommet 2010-2014. Der presenterte vi frittstående kommentarer.
Leder av Kreftforeningen Anne Lise Ryel og helseminister Bent Høie i Stortinget. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Leder av Kreftforeningen Anne Lise Ryel og helseminister Bent Høie i Stortinget. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

De fleste gangene vi er hos legen går vi ut med beskjed om at vi er, eller kan bli  friske. Noen ganger får vi dessverre beskjed om at vi er alvorlig syke og må ha behandling. Det kan være en tøff beskjed å få. Men det finnes noe som nesten er verre enn å få et dårlig svar. Det er ikke å få svar i det hele tatt.
Legen  kan ikke  si hva som feiler deg. Den ene prøven avløser den andre. Du blir sendt fra spesialist til spesialist og fra sykehusavdeling til sykehusavdeling, og sitter igjen med en angst og en uvisshet. Når svaret endelig kommer, kan det være for sent å behandle sykdommen.

Diagnostiske sentre for rask avklaring

I midten av desember åpnet Universitetssykehuset Nord-Norge det første diagnostiske senteret i Norge for alvorlige og uklare symptomer. Nettopp for at pasientene skal slippe denne unødvendige ventetiden og unngå å bli kasteballer i helsevesenet. Her skal pasientene få en raskere og bedre oppfølging i diagnostiseringen av sykdommen.
Kreftforeningen har store forventninger til diagnosesenteret og har jobbet lenge for å få noe slikt på plass. I vårt naboland Danmark  regner de med at opp mot 1000 personer dør unødig av kreft fordi det tar for lang tid å sette diagnose. De har svært gode erfaringer med diagnosesentre. Pasientene får en raskere avklaring av sin medisinske tilstand, noe som igjen gir mulighet for at de kommer hurtigere til behandling. For å lykkes med raskere behandling er det viktig å se på hvordan helsetilbudet er organisert. Spesielt viktig at det sørge for raskt tilgang til nødvendig diagnostisk utredning.

Rask diagnose, rask behandling

Rask diagnose og rask behandling kan være forskjellen på liv og død. Derfor er det så viktig å bli kalt inn raskt etter henvisning fra fastlege slik at utredning kan starte, diagnose stilles og behandling begynne.  
I tillegg til at rask behandling kan være viktig for den medisinske prognosen har det også  stor betydning for pasientenes opplevelse. For mange er det en stor psykisk belastning å vite at man muligens har en alvorlig sykdom, uten å være sikker. En rask avklaring av sykdommen har derfor også sammenheng med den enkeltes «psykososiale» opplevelse. Samtidig er vi naturligvis opptatt av at den diagnostiske utredning ikke bare skal være raskt, men den skal også ha god kvalitet. Under åpningen av senteret i Tromsø uttalte helseministeren at alle helseregioner i landet skal få egne diagnosesentre for alvorlig sykdom i 2014. Jeg gleder meg allerede til å delta på en ny åpning – og har stor tro på sentrenes funksjon.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.