Norsk helsetjeneste: New York eller Toyota?

Svært mye struktur og planlegging må til for å få en storby som New York til å fremstå som mangfoldig, dynamisk og tilpasningsdyktig. Det må finnes en solid infrastruktur og klare rammebetingelser. Skal man derimot produsere verdens beste spiker, sjokolade, MR-maskin eller medikament, må man planlegge i detalj hvordan dette skal gjøres i en strømlinjeformet industribedrift. Hvordan bør helsetjenesten styres, spør Haug på lederplass? Som industribedriften, eller som storbyen?

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media