Kritiske hjertefeil hos nyfødte overses

- I Norge har vi data som tyder på at ca. 15-20 % av de kritiske hjertefeilene som ikke er oppdaget ved ultralydundersøkelse før fødselen, overses, sier Meberg til Tidsskriftets podkast.

Livstruende tilstand
Sammen med Kjersti Jystad Postmyr og Eva Tegnander har han skrevet en kronikk om dette i Tidsskriftet. I Norge fødes ca. 70 barn hvert år med kritiske hjertefeil, og Meberg ser alvorlig på at en ikke uvesentlig del av disse sendes hjem uten at diagnosen er stilt.

- Når kritiske hjertefeil overses hos nyfødte, vil barnet få dager eller uker etter utskrivning fra sykehuset raskt kunne utvikle et sirkulasjonskollaps. De fleste av disse barna kommer da tilbake til sykehus i en livstruende tilstand, noe som gir dem et dårligere utgangspunkt for operasjon. De må gjennom en komplisert stabilisering og intensivbehandling før de når frem til kirurgi, og barnet kan dø før de kommer til behandling, sier Meberg.

Må undersøkes grundig på barsel 
Trolig oppdages i dag opp mot halvparten av de kritiske hjertefeilene ved rutinemessig ultralydundersøkelse i svangerskapet. Derfor er det svært viktig også med en systematisk hjerteundersøkelse på barselavdelingen før hjemreise. Det må gjøres måling av oksygenmengden i barnets blod første levedøgn (pulsoksymetriscreening) og en grundig klinisk undersøkelse før barnet utskrives. Det må dessuten være en lav terskel for ekkokardiografi hos nyfødte som har funn som kan gi mistanke om hjertefeil.
- Det er viktig at barnet ikke sendes hjem før undersøkelsene har bekreftet eller avkreftet diagnosen, sier Meberg.

I kronikken skriver de at det er viktig med oppdaterte retningslinjer for systematisk hjertescreening pre- og postnatalt ved norske fødeinstitusjoner.
- Det er samtidig viktig å understreke at prenatal diagnostikk av hjertefeil stadig blir bedre, og at de fleste norske sykehus nå har innført pulsoksymetriscreening, sier barnelegen. 

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media