Kommentar
Ønsker man virkelig hjelp (og forskning) for disse pasiente