- Har du hatt sex i det siste?

Klinikken er et senter for rådgivning, undersøkelse og behandling av seksuelt overførbare infeksjoner. Mange av pasientene som kommer dit er nesten aldri blitt spurt om seksuell praksis.

- Vi mener at fastleger bør kjenne sine pasienters seksuelle praksis uavhengig av om de har symptomer fra kjønnsorganene. Dette fordi seksuelt overførte infeksjoner svært ofte er asymptomatiske (som hiv og syfilis) og det bør tilbys undersøkelse til de som er utsatt, spesielt i gruppen menn som har sex med menn, sier Åse Haugstvedt.

Et relevant spørsmål

I spalten Noe å lære av i Tidsskriftet nr. 1/2014 beskriver de kasuistikken til en mann i 30-årene som oppsøkte fastlegen sin på grunn symptomer fra urinrøret. Pasienten ble fortalt at plagene trolig ville forsvinne av seg selv. Da plagene ikke ga seg, fikk mannen resept på antibiotika mot urinveisinfeksjon. Heller ikke nå ga plagene seg, og pasienten oppsøkte Olafiaklinikken. Her ble han spurt om seksuell praksis, og det kom frem at han hadde hatt sex med en mann to dager før han fikk symptomer. Prøver viste at pasienten hadde gonoré og at han nylig var smittet med hiv.

Haugstvedt og Moi mener leger på de fleste områder er flinke til å få pasientens sykehistorie, men at de ikke er så flinke til å stille spørsmål om seksuell praksis.

- Dette kan skyldes legens egen sjenanse for å snakke om sex eller frykt for å støte pasienten. Det kan også skyldes fordommer mot homofile, som kan finnes hos både legen og hos en eventuelt heterofil pasient, skriver de.

- Blir i dårlig humør

Fastlege og professor Mette Brekke, har skrevet en kommentar til kasuistikken, og liker ikke det hun leser.  

- Dette er en kasuistikk i sjangeren «pasient møter udugelig fastlege, med heldigvis kommer han etterhvert til en superspesialist». Denne sjangeren hensetter meg i dårlig humør. Men det som virkelig gir grunn til dårlig humør er det som faktisk skjer hos fastlegen: at mannen blir sendt hjem med et klapp på skulderen og forsikring om at plagene vil gå over. Dette er selvsagt helt uakseptabelt, mener Brekke.

Nyere norsk forskning viser at fastleger ofte ikke tenker seg muligheten av at pasienten kan være homofil eller lesbisk. Dette trenger de jevnlige påminnelser om, mener Brekke.

Haugstvedt og Moi har forståelse for legenes usikkerhet.

- Mange kontakter oss fordi de føler seg usikre på området. Dette er forståelig da det er uendelig mye man må holde seg oppdatert på i førstelinjetjenesten, sier Haugstvedt. 

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media