Til Grandgårdens pris

Geir Wenberg Jacobsen Om forfatteren

Kommentarer

(1)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Gunnar Mouland
Om forfatteren

Medisinsk redaktør i Tidsskriftet og professor i samfunnsmedisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Geir W. Jacobsen gir i Tidsskriftet nr. 2/2014 svært hederlig omtale av det allmennmedisinske forskermiljøet med base i Grandgården, Arendal (1).

Vi takker og bukker for alle gode ord, men vil gjerne fortelle Tidsskriftets lesere at den primærmedisinske forskergruppen i Agder helt fra starten i 1994 har bestått av medlemmer fra mange legekontorer i Arendal og omegn og fra 2003 også av svært kompetente medlemmer fra Vest-Agder (2). Bare tre av de 13 nåværende gruppemedlemmene arbeider i Legegruppen Arendal.

Forskergruppen i Aust-Agder ble etablert 1994 av Ellen Rygh (da assisterende fylkeslege), Harald Reiso (da trygdelege og allmennpraktiker) og undertegnede med entusiastisk støtte fra Olav Rutle ved Institutt for allmennmedisin i Oslo. Noe av bakgrunnen for en lokal forskergruppe var den underlegenhetsfølelsen jeg hadde fått som "fersking" da jeg besøkte Institutt for samfunnsmedisin i Oslo i 1985 for å få hjelp med et lite prosjekt. Det virket mye tryggere å kunne forske "hjemme" blant kjente kolleger, og det var mer effektivt at veilederen reiste til oss enn omvendt. Vi oppdaget at mange primærleger hadde lyst til å "forske litt" i egen praksis når det ikke ble for høytidelig og det kunne gjennomføres lokalt.

Gruppen lever fortsatt i beste velgående og skal feire 20-årsjubileum til høsten. Gruppen har enkel administrasjon og er billig i drift - smågruppe med tellende kurstimer og kursavgift som dekker utgifter til veileder og møtemat. Noen av suksessfaktorene er: Plass til alle som har lyst til å være med - både til dem som har vært fornøyd med å fullføre ett eller to små prosjekter og til dem som etter hvert har ønsket å ta en doktorgrad. Både nybegynnere og viderekomne har vært villige til å hjelpe og oppmuntre hverandre. Flere av gruppens medlemmer har fått solid forskererfaring, og de deler villig av sin kunnskap med oss andre.

Etter Olav Rutles død i 1996 så ikke Institutt for samfunnsmedisin i Oslo seg i stand til å bidra med veiledning. Vi var da heldige å få professor emeritus Christian F. Borchgrevink som veileder. Forskergruppen var således uten formell tilknytning til noe institutt før Institutt for samfunnsmedisin i 2013 ansatte Harald Reiso som veileder i 10% stilling. For at forskning i allmennmedisin skal bli mer en "breddeidrett" enn det er i dag, tror jeg slike lokale grupper er et helt nødvendig supplement til doktorgradsprogrammene ved instituttene. Da må lokale grupper bli "tatt inn i varmen" og bli regnet med ved instituttene i større grad enn hva vi har opplevd hittil.

Herved inviteres interesserte samarbeidspartnere til vårt jubileumsseminar i Arendal 24.-25. september 2014.

Gunnar Mouland

Litteratur

1. Jacobsen GW. Til Grandgårdens pris. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 131.

2. Primærmedisinsk forskergruppe Agder Stiftet desember 1994. www.arendal.kommune.no/Documents/Helse%20og%20omsorg/Smittevern/Nett_prim%c3%a6rmed%20forskergruppe_Agder_16082012.pdf?epslanguage=no (17.2.2014).