Emeritus, emerita – eller rett og slett pensjonert?

Erlend Hem Om forfatteren

Kommentarer

(1)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Jon Haffner
Om forfatteren

Jeg har med stor interesse lest Erlend Hems innlegg "Emeritus, emerita -eller rett og slett pensjonert."
Det er kanskje riktig at "emeritustittelen er ubeskyttet i Norge", men "professor emeritus" er det ikke.
I forbindelse med arbeidet med Jubileumsboken for NKF (www,surgery-in-norway.no) forela jeg spørsmålet for Universitetet i Oslo, og fikk dat følgende svar:

"Professortittelen er vernet iht. universitets- og høgskolelovens § 6-7, og den som har hatt stilling med slik vernet tittel i minst ti år, eller som etter kortere tjenestetid blir pensjonert fra slik stilling, har etter lovbestemmelsen rett til å bruke tittelen. Det gjøres ikke forskjell på professor I og II. (1)

Jeg synes man bør presentere seg, og omtale andre, med den tittel som er mest relevant i den aktuelle sammenheng. Selv bruker jeg nesten aldri annet enn "pensjonist", "pensjonert lege", eller "pensjonert kirurg" .
Selv om tittelen "professor emeritus, dr med" er relevant i den sammenheng jeg nå skriver, vil den trolig være uforståelig for mange i de fleste sammenhenger, og misvisende for de som forstår den. (Jeg var professor II i Propedeutisk medisin ved Kir avd, Odontologisk Inst, UiO i 31/2 år frem frem til pensjonering, men føler ingen identitet knyttet til denne tittelen eller "Sjeflege" eller "fagdirektør" som var titlene i hovedstillingen i den aktuelle periode).
"Tidligere kirurg" synes jeg lyder bedre enn "Pensjonert kirurg", men de to begrepene har for meg forskjellig betydning. Det vel riktig å bruke den tittelen man har, og evt legge til "tidligere kirurg", før man blir pensjonist, men "Pensjonert kirurg" etter det.
Litteratur:
1. Paulsen JF Professor emeritus hva er korrekt. Mail til meg 020512