Pasientene vil ha svar, raskt og riktig

De fleste gangene vi er hos legen går vi ut med beskjed om at vi er, eller i hvertfall kan bli - friske. Noen ganger får vi dessverre beskjed om at vi er alvorlig syke og må ha behandling. Det kan være en tøff beskjed å få. Men det finnes noe som nesten er verre enn å få et dårlig svar. Det er ikke å få svar i det hele tatt.

Legen  kan ikke  si hva som feiler deg. Den ene prøven avløser den andre. Du blir sendt fra spesialist til spesialist og fra sykehusavdeling til sykehusavdeling, og sitter igjen med en angst og en uvisshet. Når svaret endelig kommer, kan det være for sent å behandle sykdommen.

Diagnostiske sentre for rask avklaring

I midten av desember åpnet Universitetssykehuset Nord-Norge det første diagnostiske senteret i Norge for alvorlige og uklare symptomer. Nettopp for at pasientene skal slippe denne unødvendige ventetiden og unngå å bli kasteballer i helsevesenet. Her skal pasientene få en raskere og bedre oppfølging i diagnostiseringen av sykdommen.

Kreftforeningen har store forventninger til diagnosesenteret og har jobbet lenge for å få noe slikt på plass. I vårt naboland Danmark  regner de med at opp mot 1000 personer dør unødig av kreft fordi det tar for lang tid å sette diagnose. De har svært gode erfaringer med diagnosesentre.

Rask diagnose, rask behandling

Rask diagnose og rask behandling kan være forskjellen på liv og død. Derfor er det så viktig å bli kalt inn raskt etter henvisning fra fastlege slik at utredning kan starte, diagnose stilles og behandling begynne.

Under åpningen av senteret i Tromsø uttalte helseministeren at alle helseregioner i landet skal få egne diagnosesentre for alvorlig sykdom i 2014. Jeg gleder meg allerede til å delta på en ny åpning – og har stor tro på sentrenes funksjon.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media