Olanzapin depot kan gi en tilstand forenlig med sentralt antikolinergt syndrom

Tor Skomedal, Sigrid Hanem, Terje Dybvik, Stein Opjordsmoen Ilner Om forfatterne

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.