Langtidsvirkende naltrekson – en ny vei ut av opiatavhengighet?

Live Sanderud Stavseth, Nikolai Kunøe, Lars Tanum Om forfatterne

Kommentarer

(5)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Erling Pedersen
Om forfatteren

Norge er blant landene i Europa med best utbygd tilbud innen substitusjonsbehandling for opiatavhengige, med over halvparten av registrerte brukere innlemmet i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) __-- dette må vel være litt feil skrevet? eller likestiller man LAR-pasienter med registrerte brukere Opiatavhengige?

Live Sanderud Stavseth
Om forfatteren

Ut fra vinklingen vi har valgt for dette innlegget, så definerer vi opiatavhengige som gruppen heroinbrukere (illegale rusmidler) og gruppen i LAR som mottar opiatagonister i kontrollerte former. Vi anser en høy andel pasienter som mottar Buprenorfin, Suboxone eller Metadon som opiatavhengige i en klinisk farmakologisk fortolkning av begrepet.

Joe Siri Ekgren
Om forfatteren

Det er prisverdig at man forsøker å finne behandling for pasienter med skadelig opioidbruk.

Får pasientene mulighet til å velge kjent behandling (opioid-substitusjon) fremfor å måtte delta i et eksperiment med utprøvende behandling for å kunne få kjent behandling? Hvis ikke, er ikke det brudd på Helsinki-deklarasjonen?

Med vennlig hilsen

Joe Siri Ekgren

allmenlege

Live Sanderud Stavseth
Om forfatteren

Studien er godkjent av SLV og REK og er på ingen måte i strid med Helsinki deklarasjonen. Pasientene randomiseres til suboxone (kjent behandling) eller naltrekson (utprøvende behandling) i 3 mnd før de selv kan velge hvilken behandling de ønsker å motta i den ikke-randomiserte delen av studien.

Nikolaj Kunøe
Om forfatteren

EMCDDA baserer seg bl.a. på populasjonsanslag fra SIRUS og tall fra LAR-registeret når de beregner dekningsgraden av LAR-behandling blant opiatmisbrukere i EØS-land. LAR-pasienter har en kontrollert fysiologisk avhengighet til forskrevne opioidstoffer som metadon og buprenorfin, noe som vi vet er langt gunstigere enn illegal bruk av heroin o.a. opioidstoffer. Den gunstige virkningen av LAR gjør at det i dag ikke anbefales å trappe ned LAR-behandling, selv om noen pasienter ønsker dette. Heri ligger et potensiale for langtidsvirkende naltrekson: Nedtrapping og overføring til assistert avhold fra opioider. En kan tenke seg at opioidblokkaden gir større trygghet mot tilbakefall og overdose enn et rent samtalebasert alternativ ville gjort. Dermed vil langtidsvirkende naltrekson kunne gjøre nedtrapping fra LAR og opioidavhold til et realistisk prosjekt for flere enn i dag.