Transfett - en skjult helserisiko?

Transfett brukes i matvarer fordi det har en fastere og mer smørevennlig konsistens enn de opprinnelige vegetabilske og marine oljene, og fordi det har en lengre holdbarhet. Transfett kan dannes industrielt og denne prosessen kalles herding. Ved fullherding blir resultatet en mettet fettsyre uten transfett, mens ved delvis herding kan opptil 60 % av fettet være transfett.

Kjeks og kaker
 Industrielt fremstilt transfett kan finnes i kjeks, kaker og andre bakervarer, butterdeigsbaserte varer, «mikrobølgepopkorn», i ulike halvfabrikater og i enkelte typer frityrolje. Det er langt mer transfett i importerte kake- og kjeksprodukter enn i norskproduserte; 100 g importert kjeks kan bidra med opptil 3 energiprosent transfett i kosten. Norske myndigheter anbefaler et inntak på maksimalt 1 energiprosent, skriver Marianne Molin og medarbeidere i en kronikk i Tidsskriftet.

Studier har vist at et høyt inntak av transfett øker risikoen for å utvikle hjerte- og karsykdommer. Det er også satt i sammenheng med andre helseutfall, som totaldødelighet, diabetes type 2 og ulike kreftformer, men disse sammenhengene er ikke like overbevisende.

Mest i importerte varer
- Selv om transfett i stor grad er faset ut i norskproduserte matvarer, belyser vi i kronikken hvordan inntaksberegninger kan underestimere inntaket samt at innholdet av transfett likevel kan være høyt i importerte matvarer. For forbrukerne er det vanskelig å foreta informerte valg grunnet manglende krav til deklarering; dermed kan transfett skjule seg bak mange benevnelser. Per i dag finnes det ingen krav til deklarering, ei heller en grense for maksimum tillatt mengde av transfett i matvarer, sier Molin til Tidsskriftet.  

Vurderer maksgrense
I Folkehelsemeldingen, som ble lagt frem av helseminister Jonas Gahr Støre i april i år, fremmer regjeringen et forslag om å innføre et forbud mot et høyere innhold enn 2 % industrifremstilt transfett både i norskproduserte og i importerte matvarer, slik de har gjort i Danmark.

- Så håper vi at resultatet av høringsrunden fører til at Norge også følger Danmarks eksempel, sent men godt, sier Molin.  

Hvordan unngå transfett?
Enn så lenge, hva kan forbrukerne gjøre for å unngå matvarer med transfett? - I norskproduserte varer kan man være ganske trygg på at innholdet er lavt. Men i forhold til deklarering kan man kun være sikker på at et produkt er fritt for transfett dersom det enten er merket "fritt for transfett" eller "fullherdet vegetabilsk/marin olje/fett". I tillegg vil varer som er merket med nøkkelhullet ha et lavt innhold av transfett.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media